Operatiekamers Horacio Oduber aangepakt

Het jaar 2019 start voor Croon Caribe met de uitvoering van de elektrische installaties in de operatiekamers van het Horacio Oduber Hospitaal. Dit meerwerk in opdracht van GC OHL Arellano, maakt deel uit van het renovatie- en nieuwbouwproject van dit ziekenhuis op Aruba. In totaal worden 6 volledige operatiekamers gebouwd plus een 7eoperatiekamer voor kleine ingrepen. De 5 bestaande operatiekamers worden in fases gesloopt terwijl de nieuwe operatiekamers tegelijkertijd weer opgebouwd worden. Hiermee moet de beschikbaarheid van voldoende operatiekamers ook tijdens dit bouwproces gewaarborgd blijven. Naast de operatiekamers worden ook de uitslaapkamers en andere ondersteunende ruimtes aangepakt. De planning voor de werkzaamheden beslaat ruim 2 jaar.

2019 marks the start of the construction and phase of electrical installations of the operation rooms at the Horacio Oduber Hospital.  This additional work for GC OHL Arellano is part of the renovation and new construction of this hospital on Aruba. A total of six(6) full size operating rooms will be constructed along with one (1) minor surgery room. The five (5) existing operating rooms will be demolished in phases, parallel with the construction of the new operating rooms to ensure availability for normal and emergency operations. Also included in this phase is the construction pre-op, recovery and other support rooms/departments.

The planning for the works is approx. 26 months.

Share news